K55 Lögnernas Valv [English:K55 Vault of Lies] by Erika Johansson [Book review]

The perfect setting for Paranoia

K55 is a Swedish science fiction novel, the start of a new series. A mining colony has lost contact with the main site and earth due to an unknown plague. The former management still runs the show while most of the inhabitants live in poverty.

The scene reminds me a bit of the roleplaying game Paranoia. Where it is forbidden to belong to a secret society but everyone does. Where it is forbidden to be a mutant but everyone is. And everyone is out to get you more or less.

The story starts with team Alpha taking a break beside their vehicle in the greenery and sunshine on their way to reestablish contact. However they meet with misfortune and team Bravo is called to take their place to venture outside and try again.

That however is something for part two. This is all about their training and how they survive it and the many plots and subplots around them. Eddie Lorenz is team leader and the one we get to follow. It is here the lies come in; more or less all he thinks he knows is false.

The characters are colorful if a bit archetypical. Someone is out to get the group while others try to subvert them on by one. There is a crime boss with a fetish for the British, sinister managers with otherworldly contacts, religious nutcases, seers, assassins and more.

K55 is a decent start and I want to read the sequel mostly reminiscent of playing Paranoia.

Book information

K55 Lögnernas Valv [English:K55 Vault of Lies] by Erika Johansson Oscarius (Foldspace 2011) – review copy – sfbok

På den lilla sterila planeten K55, isolerade av en okänd pest och avskurna från omvärlden, kämpar en grupp människor för sin överlevnad, instängda i en nedlagd gruvbas. Denna värld leds av Styrelsen, som med järnhand kontrollerar invånarnas vardag, liv och tankar, samtidigt som de febrilt försöker att bryta valvets isolering.

Paranoia, rykten, missnöje och oro kokar under ytan hos invånarna. Anarki och våldsamheter börjar bli en naturlig del av vardagen. En fullständig kollaps står för dörren. Styrelsens svar är Grupp Bravo, som oförklarligt utvecklat en immunitet mot den pest som härjar på K55’s yta. En storstilad kampanj sätts igång runt denna samling av udda och missanpassade individer som valts ut för uppdraget – att bryta isoleringen och skapa en möjlighet för alla att kunna leva uppe på ytan. Eddi Lorenz utses till gruppens ledare, men snart sker våldsamma och oförklarliga händelser i Grupp Bravos spår. Någon saboterar för dem och den värld Eddi känner börjar spricka. Bit för bit avtecknar sig ett nät av lögner. För att kunna hitta svaret på vad som sker under ytan i valvet måste Eddi gå sin egen väg. Samtidigt kämpar han med sina och gruppens inre demoner. De sanningar som tränger upp hotar att omkullkasta allt han värderat och litat till.